HÌNH VUÔNG Nếu nói mọi hình học là các khối độc lập tạo nên mọi vật thể trên thế giới thì hình vuông chính là “khối” theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Hình vuông biểu hiện cho tính ổn định, bất di bất dịch, khiến người ta liên tưởng đến những tòa nhà chọc …

Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong thiết kế và cuộc sống. Nó có thể thu hút mắt bạn vào một bức hình, khơi dậy một xúc cảm, thậm chí là truyền đi những điều quan trọng mà không cần dùng đến từ ngữ Vậy làm thế nào để biết những màu nào hợp …