XU HƯỚNG TYPOGRAPHY TRONG NĂM 2021

Trong thiết kế thường rất phát triển nhanh hơn các xu hướng thiết kế khác, do sự biển đổi linh hoạt của kiểu thiết kế chữ (typography). Trong một thời gian dài, các nhà thiết kế trang web bị mắc kẹt với bảng phông chữ được đóng gói với kiểu chữ sans serif.

Ngày nay, nhiều loại phông chữ web khác nhau tạo ra nhiều khả năng thiết kế, ghép nối phông chữ và chủ đề trực quan thú vị hơn.

Read More About XU HƯỚNG TYPOGRAPHY TRONG NĂM 2021