Brand Guideline, hay còn gọi là Bộ Quy Chuẩn Thương Hiệu, là tập hợp các quy tắc và hướng dẫn chi tiết về cách thức sử dụng và thể hiện thương hiệu một cách nhất quán

Tỷ lệ vàng (còn gọi là tỷ lệ Fibonacci, tỷ lệ thần thánh) là tỷ lệ xấp xỉ 1.618 và được coi là tỷ lệ đẹp nhất trong tự nhiên và nghệ thuật. Tỷ lệ này xuất hiện khi chia một đoạn thẳng thành hai phần, sao cho tỷ số giữa đoạn dài hơn và …