Việc lựa chọn font chữ đẹp cho logo là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của thương hiệu. Font chữ phù hợp sẽ giúp truyền tải thông điệp, cá tính và giá trị cốt lõi của thương hiệu một cách hiệu quả. Tuy nhiên, với vô số font chữ …