TỔNG HỢP CÁC TRANG WEB TUYỆT VỜI ĐỂ TẢI TÀI NGUYÊN ĐỒ HỌA MIỄN PHÍ

TỔNG HỢP CÁC TRANG WEB TUYỆT VỜI ĐỂ TẢI TÀI NGUYÊN ĐỒ HỌA MIỄN PHÍ

Tìm kiếm hình ảnh và vector phù hợp với thiết kế của bạn ở các trang web sau nhé!

1. Những website cung cấp hình ảnh đẹp

Unsplash: https://unsplash.com/

Pixabay: https://pixabay.com/fr/

Pexels: https://www.pexels.com/vi-vn/

Freepik https://www.freepik.com/

2. Những trang web có ảnh vector đa dạng:

Vexels: https://www.vexels.com/

Free design file: https://freedesignfile.com/category/free-vector/

Freepik: https://www.freepik.com/

Vector4free: https://www.vector4free.com/

Flaticon: https://www.flaticon.com/

3. Những website tham khảo về ý tưởng, tư duy thiết kế

Dribbble: https://dribbble.com/BrethrenDesignCo

Behance: https://www.behance.net/

4. Những website tổng hợp tin tức, xu hướng thiết kế

Idesign: https://idesign.vn/

RGB: https://rgb.vn/ideas/

Designervn: https://designervn.net/

5. Những website cung cấp font chữ đẹp

Google Font: https://fonts.google.com/

Font Squirrel: https://www.fontsquirrel.com/

Font Spring: https://www.fontspring.com/

DaFont: https://www.dafont.com/fr/

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *