Để tổ chức nội dung trong giao diện người dùng rõ ràng, nhà thiết kế áp dụng một kỹ thuật nổi tiếng được gọi là phân cấp thị giác. Bài viết hôm nay cung cấp một cái nhìn tổng quát về bản chất của phương pháp này và các công cụ giúp tổ chức nội …