HƯỚNG DẪN VẼ LƯỚI TỈ LỆ VÀNG VÀ ỨNG DỤNG

Trạng Thái Khóa Học
Chưa Phê Duyệt
Giá
150.000 ₫

Lưới tỷ lệ vàng là một công cụ bố cục sử dụng tỷ lệ vàng,. Tỷ lệ vàng được tìm thấy trong tự nhiên, nghệ thuật và kiến ​​trúc, và được cho là tạo ra cảm giác cân bằng và hài hòa.

Lưới tỷ lệ vàng là một lưới gồm các đường thẳng và điểm giao nhau được sử dụng để bố cục hình ảnh hoặc thiết kế. Các đường thẳng chia khung thành các phần không bằng nhau.

Có một số cách khác nhau để sử dụng lưới tỷ lệ vàng. Một cách phổ biến là sử dụng nó để đặt các yếu tố chính của hình ảnh hoặc thiết kế ở các điểm giao nhau của các đường lưới. Cách khác là sử dụng lưới để tạo ra một đường dẫn thị giác dẫn mắt người qua hình ảnh hoặc thiết kế.

Lưới tỷ lệ vàng là một công cụ linh hoạt có thể được sử dụng để tạo ra nhiều bố cục khác nhau. Nó có thể được sử dụng trong nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa, thiết kế web và các lĩnh vực khác.